Logo Universiteit Utrecht

Utrechtse Dag van de Filosofie 2018

Meer filosofie aan de UU

Universiteit Utrecht biedt meer op het gebied van filosofie, zoals opleidingen, onderzoek en activiteiten.

Activiteiten

Filosofisch Café: Elke maand tussen september en mei vindt in Utrecht het Filosofisch Café plaats. Gasten reflecteren op actuele, maatschappelijke onderwerpen en discussieren met de zaal, er is een prikkelende column, en muziek. De avonden beginnen om 20.30 uur en zijn vrij toegankelijk. Kom langs voor een avond vol diepgang, debat, en goede sfeer! Lees meer


Alumnivereniging Autarkeia
Heb je (ooit) filosofie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en wil je weer in contact komen met andere alumni, deelnemen aan een leesgroep of weer eens een lezing van UU-docenten bijwonen? Maak dan kennis met Autarkeia, dé alumnivereniging voor Wijsbegeerte/Filosofie/Ethiek aan de UU. Autarkeia is een zelfstandige vereniging en werkt samen met de opleidingen om zo een interessant en gevarieerd programma te bieden. Lees meer over Autarkeia


Onderzoek aan de UU

Ethiek Instituut: Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context, en wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. In ons onderwijs en onderzoek is er zowel aandacht voor theoretisch werk in de ethiek en de praktische filosofie als de toegepaste vraagstukken. Ontdek de Ethische Annotaties en meer publicaties, ecourses en gratis videomateriaal op deze site

Filosofisch onderzoek: We behandelen zeer concrete kwesties, maar vragen ook naar de dieperliggende theorieën. Onze aanpak kan in een brede zin als ‘analytisch’ worden omschreven: een goede theoretische en methodologische onderbouwing in de logica, de geschiedenis en de ethische theorievorming is hiervoor essentieel. Zo beslaat ons onderzoek een breed terrein, dat nog verder reikt door de samenwerkingen die we aangaan met andere departementen. Expertises: ethiek, politieke filosofie, logica, Aristoteles, Spinoza, Kant, instituties, wetenschapsfilosofie, mensenrechten, rechtvaardigheid, Duits Idealisme, filosofie van de wiskunde. Ontdek meer

Opleidingen aan de UU

Filosofie: In de bacheloropleiding Filosofie maak je kennis met de belangrijkste filosofen en hun denkbeelden uit de afgelopen 2500 jaar. In je eerste jaar volg je vakken over geschiedenis en ethiek, maar je duikt ook in de filosofie van de geest. Hoe werkt vrije wil? Daarnaast leer je nadenken over politiek en de maatschappij. Bij Wijsbegeerte in Utrecht ligt de nadruk op tekstbegrip en logisch redeneren. Je leert kritisch lezen, debatteren en zorgvuldig schrijven. Lees meer

Kunstmatige Intelligentie: In de huidige informatiemaatschappij speelt kunstmatige intelligentie een belangrijke rol. Mensen zetten steeds vaker de computer in. Denk aan robots die op grote overslagplaatsen goederen op de juiste plek zetten. Maar ook bij het uitvoeren van ingewikkelde taken. Rechters gebruiken computers om beslissingen in rechtszaken te nemen, artsen voor het stellen van diagnoses. Bij de bachelor Kunstmatige intelligentie (KI) gaat het om de vraag hoe je kennis in een computer kunt stoppen en hoe je die computer met die kennis laat werken. Tijdens je studie combineer je inzichten van verschillende vakgebieden, zoals logica, taalkunde, psychologie en informatica. Lees meer

Philosophy, Politics and Economics (in English): To help solve our world’s biggest challenges, we need experts who are able to look at societal issues from various perspectives. Our new Bachelor of Philosophy, Politics and Economics (PPE) meets this need. The programme provides high-level, intensive training for students who are eager to find solutions to the world’s most pressing problems. The PPE programme at Utrecht University considers political and economic issues from four different perspectives: philosophy, politics, economics and history. The addition of a historical dimension to PPE is something you will only find in Utrecht, where we are convinced that understanding the past will help us make better choices for the future. As well as gaining thorough knowledge of each of these four fields, you will also be trained to combine them to address the world’s most challenging problems. At Utrecht University, we believe that this is the best approach to designing complete and effective solutions. Read more

Master Applied Ethics (in English): Moral problems occur in all areas of life: professional, personal, political. Such problems require careful reflection on the facts – but also on our basic moral values. The Applied Ethics Master’s programme offers you an in-depth focus on the interaction between moral practice and ethical theory, allowing you to explore ethical theories in relation to actual practical dilemmas. At the end of your studies, you’ll possess a thorough theoretical background in ethics, including important methods and debates in applied ethics. You will also understand the implications of legal and political frameworks for ethical argumentation. Read more

Research Master Philosophy (in English): The Research Master in Philosophy provides a challenging research-oriented programme that prepares you to participate in the current debates in the international philosophical community and to develop your own research contributions to the field. Philosophy is a selective, two-year, English-language programme that emphasises active participation in research. During your studies, you will develop the skills, knowledge, and experience needed to be a successful researcher – whether you go on to pursue a PhD in philosophy (our graduates have been highly successful in securing PhD grants) or to pursue a career in one of the many fields that require key research skills. Read more